Tinta Schmidt von Altenstadt

Tinta 2014Tinta Schmidt von Altenstadt  – viool – begon op elfjarige leeftijd met vioolles. Na haar studie aan de Hogeschool van Keulen vervolgde ze haar opleiding in Nederland bij onder andere V. Liberman  en K. Wataya. Zij volgde tevens masterclasses bij ondermeer Philipp Hirsschorn, Herman Krebbers en het Amadeus Kwartet. In 1992 richtte zij het Rubin Quartet op dat al snel internationale faam en waardering kreeg. Haar interesse gold altijd een breed spectrum van muziek. Zo was zij in grote delen van de wereld te horen in barokensembles zoals Concerto Köln of Les Musiciens de Louvres.  Ook speelde zij in muziekgezelschappen die vooral hedendaagse muziek  spelen zoals het Asko Ensemble,  Schönberg Ensemble en Musikfabrik Köln. Tinta is concertmeester bij Holland Symfonia, waarmee zij ook geregeld als soliste te horen is.