Vrienden van het Monward Consort

applaus

In 2016 vierde het Monward Consort zijn 10 jarig bestaan.  Vrienden van het Monward Consort hebben ons in die tijd geholpen om bij de programmering meer te durven. Net dat duwtje in de rug om een grotere bezetting mogelijk te maken. Of een kleine opera op het programma te zetten. Daar willen we mee doorgaan.

Om in de toekomst deze reeks concerten in de mooie Protestantse Kerk in Warmond te kunnen blijven voorzetten zoeken we nieuwe en koesteren we oude Vrienden. Aan hen vragen we een extra jaarbijdrage van 30 euro. Voor net die extra mooie programmering.

Dus als U al eens  Vriend was of het nu wilt worden: meld u aan! Dat kan tot wederopzegging  via info@kamermuziekwarmond onder vermelding van uw naam, adresgegevens en bank/gironummer. Of print dit formulier, vul het in en stuur het naar Stichting Kamermuziek Warmond, Park Klinkenberg 28, 2361WZ Warmond. Of vul onderstaand formulier in.


Ik word tot wederopzegging Vriend van het Monward Consort. Ik ontvang per email alle aankondigingen van de concerten.

Naam*:

Voorletters:

M/V MV

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Ik machtig de Stichting Kamermuziek Warmond het aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

Bedrag:

€ 30€ 60

Bankrekeningnummer:

Evt. opmerkingen: