Vrienden van het Monward Consort

applaus

Wat was het toch genieten, zo’n avond in dat kerkje met die prachtige akoestiek, met op hun top presterende professionele musici, vol met enthousiaste muziekliefhebbers.

En toen kwam corona!!

Na een uitstel van bijna een half jaar heeft een aantal van u zaterdag 19 september eindelijk weer kunnen genieten, zij het met coronarestricties, van het prachtige spel van het Monward Consort.

Wij zijn er elke keer weer trots op dat wij de toegangsprijs voor onze concerten op een ongekend laag niveau kunnen houden, hoewel wij de musici hun normale vergoeding betalen. Wij hebben dat steeds kunnen doen omdat de concerten door minimaal 200 bezoekers werden bijgewoond en wij daardoor quitte speelden.

Ook dit keer hebben wij u de toegangsprijs gevraagd die u van ons gewend bent. U kunt zich voorstellen dat wij met ca 90 betalende muziekliefhebbers, natuurlijk niet kostendekkend zijn. Wij kunnen het dan ook niet lang op deze manier volhouden. Toch willen wij graag doorgaan met de Monwardconcerten, hoe gemankeerd ook door de Corona-perikelen. Om dat mogelijk te maken en tevens te voorkomen dat de toegangsprijs voor iemand een belemmering zou worden, is ruimere financiële armslag noodzakelijk.

Wij verzoeken u te overwegen ons extra te steunen door gebruik te maken van een van de onderstaande mogelijkheden.

 1. Maak eenmalig een bedrag naar keuze over op onze bankrekening NL78 RABO 0357288548 ter attentie van Stichting Kamermuziek Warmond ter ondersteuning van “Monwardconcerten in crisistijd”.
 2. Geef u via info@kamermuziekwarmond.nl op om, zolang de coronacrisis duurt, in plaats van de gebruikelijke €17,50, een hoger bedrag, bijv. €25,-, 30,- of 35,- voor uw toegangskaart over te maken.
 3. Word Vriend van Stichting Kamermuziek Warmond en doneer jaarlijks €30,-, €50,-, €100,- of meer (op te geven via onderstaand formulier).

  Ik word tot wederopzegging Vriend van het Monward Consort. Ik ontvang per email alle aankondigingen van de concerten.

  Naam*:

  Voorletters:

  M/V MV

  Straat en huisnummer:

  Postcode en woonplaats:

  E-mailadres*:

  Ik machtig de Stichting Kamermuziek Warmond het aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven:

  Bedrag:

  € 30€ 50€ 100

  Bankrekeningnummer:

  Evt. opmerkingen: