Kaartverkoop

Kaarten kunnen worden gereserveerd via onze website of door een e-mail te sturen naar info@kamermuziekwarmond.nl.

In beide gevallen verzoeken wij u om het bedrag voor uw toegangskaart(en) over te maken t.g.v. bankrekeningnummer NL78 RABO 0357 2885 48 t.n.v. Stichting Kamermuziek Warmond onder vermelding van de naam waaronder u heeft gereserveerd en de datum van het concert.